Seksuaaliväkivaltatyö

Seksuaaliväkivalta on ollut pitkään alihoidettu alue. Seksuaaliväkivaltakysymysten luonteesta johtuen lasten ja nuorten on vaikea hakea apua. Nuoret pelkäävät viranomaisia, ja ilmoitusvelvollisuus saattaa olla esteenä psyykkisen avun hakemiselle, erityisesti jos kyseessä on tuttu tekijä tai perheenjäsen. Nuori  ei aina ymmärrä  kokemuksensa  olleen rikos, vaikka kyseessä on seksuaalinen väkivalta tai hyväksikäyttö.

Nuoria tavoittavalla matalankynnyksen tuella on mahdollisuus vaikuttaa ja edesauttaa rikosilmoitusten tekoa, antaa psykoedukatiivista tukea ja kriisiapua sekä vahvistaa uhrin oikeutusta ilmoituksiin ja laajempaan tukeen.

 

 

 

 

Tyttöjen taloKalliolan nuoretOikeusministeriö